06.06.2012 Heikki Uimonen Populaarimusiikin tutkimuksen professoriksi

Musiquitouksessa tutkijana toiminut Heikki Uimonen valittu Populaarimusiikin tutkimuksen professoriksi Sibelius akatemiaan:

http://goo.gl/27tsY

Réka Szilvay, Heikki Uimonen ja Peter Peitsalo Sibelius-Akatemian professoreiksi

Réka Szilvay on valittu Sibelius-Akatemian viulumusiikin professoriksi, Heikki Uimonen populaarimusiikin tutkimuksen professoriksi ja Peter Peitsalo kirkkomusiikin professoriksi. Viulumusiikin professori otetaan 1.8.2012 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kirkkomusiikin professorin toimi on määräaikainen 1.8.2012–31.12.2014. Populaarimusiikin tutkimuksen professuuri täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Réka Szilvay (s. 1972) aloitti viulunsoiton nelivuotiaana isänsä Géza Szilvayn ohjauksessa. Hän jatkoi opintojaan 12-vuotiaana Sibelius-Akatemiassa professori Tuomas Haapasen johdolla ja 1992–1998 Wienin musiikkikorkeakoulussa opettajanaan professori Gerhard Schulz. Réka Szilvay suoritti musiikin maisterin tutkinnon Sibelius-Akatemiassa vuonna 2005.

Szilvay on yksi arvostetuimmista suomalaisista viulisteista. Hänen kansainvälinen läpimurtonsa tapahtui vuonna 1999 hänen debytoidessaan Wienin Musikverein-salissa Sibeliuksen viulukonsertolla. Sittemmin hän on konsertoinut useiden merkittävien koti- ja ulkomaisten orkestereiden solistina.

Filosofian tohtori Heikki Uimonen (s. 1963) on väitellyt etnomusikologiasta Tampereen yliopistossa vuonna 2005. Tästä lähtien Uimonen on toiminut tutkijana erilaisissa tutkimusprojekteissa. Hän on toiminut myös Kansanmusiikki-instituutin johtajana vuonna 2006. Uimonen on nimitetty dosentiksi Tampereen yliopistoon vuonna 2010.

Heikki Uimonen on tutkinut monipuolisesti populaarimusiikkia ja arkipäivän musiikkia. Hänen väitöskirjassaan Ääntä kohti. Ääniympäristön kuuntelu, muutos ja merkitys tarkastellaan ääniympäristöä akustisen kommunikaation, etnomusikologian ja viestinnän kulttuurisen tutkimuksen näkökulmasta.

Peter Peitsalo (s. 1970) valmistui musiikin tohtoriksi vuonna 2000 Sibelius-Akatemiasta, jossa hän työskentelee urkumusiikin lehtorina. Peitsalo toimi Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston johtajana 2001–2008 ja kirkkomusiikin professorina (mvs) 2000–2001.

Peitsalo antoi ensikonserttinsa vuonna 1995. Hän on esiintynyt urkurina ja säveltäjänä kotimaassa ja ulkomailla sekä nauhoittanut ja levyttänyt varhaisbarokin ja aikamme musiikkia. Hänen tutkimuksensa käsittelevät Jan Pieterszoon Sweelinckin musiikkia ja suomalaista urkutaidetta